c

Fagarbeidermangelen i Norge

Norge står overfor en stor mangel på fagarbeidere innen bygg og anlegg. Dette er en kjempeutfordring for hele samfunnet, og noe vi i Skanska, som en av landets aller største fagarbeiderbedrifter, tar på alvor. Det må legges til rette for nok utdanningstilbud, gode lærebedrifter, at vi beholder kompetansen og fortsatt god rekruttering.



Hvorfor mangler vi fagarbeidere?

Det har vært lav søkning til yrkesfag over tid. Mange unge velger studiespesialisering eller andre utdanningsprogrammer som ikke fører til fagbrev. Dette skyldes blant annet manglende kunnskap om yrkesfagene, lav status og dårlig rådgivning i skolen. Det har også dessverre vært en høy avgang fra yrkesfag. Mange som begynner på yrkesfag fullfører ikke utdanningen eller tar ikke fagprøven. Lav pensjonsalder er også et problem. Mange fagarbeidere går av med pensjon i en alder hvor de fortsatt har mye kompetanse og erfaring å bidra med. Dette kan skyldes slitasje, helseproblemer, manglende tilpasning eller ønske om å nyte pensjonisttilværelsen. Vi må beholde folk lenger.

Hva er konsekvensene av fagarbeidermangelen?

Redusert verdiskaping og konkurranseevne. Norge trenger fagarbeidere for å bygge og vedlikeholde infrastruktur, boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Uten nok fagarbeidere vil det bli vanskeligere å gjennomføre prosjekter i tide, med god kvalitet og til riktig pris. Dette vil svekke Norges økonomi og posisjon i det internasjonale markedet. Økt press på arbeidsmiljø og sikkerhet. Når det er mangel på fagarbeidere, kan det føre til at de som er i jobb må jobbe mer, hardere og under større stress. Dette kan påvirke deres helse, trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen. Det kan også øke risikoen for ulykker, skader og sykefravær.

I ytterste konsekvens fører dette til redusert innovasjon og bærekraft. Norge trenger fagarbeidere for å gjennomføre det grønne skiftet og utvikle nye løsninger for fremtidens bygg og anlegg. Uten nok fagarbeidere vil det bli vanskeligere å ta i bruk ny teknologi, materialer og metoder som kan redusere klima- og miljøpåvirkningen av bransjen.

Hva gjør vi for å møte fagarbeidermangelen?

Vi ønsker å styrke søkning til yrkesfag. Skanska samarbeider med skoler, opplæringskontorer, fagforeninger og andre aktører for å øke interessen og kunnskapen om yrkesfagene blant unge. Skanska tilbyr blant annet hospitering, praksisplasser og lærlingplasser til elever og studenter som vil bli fagarbeidere. Vi må også sammen øke gjennomføring av yrkesfag. Skanska legger til rette for at de som begynner på yrkesfag fullfører utdanningen og tar fagprøven. Det kan vi gjøre ved å tilby blant annet god oppfølging, veiledning, tilbakemelding, varierte arbeidsoppgaver og faglig utvikling til lærlinger og fagarbeidere.

Forlenge arbeidslivet. Skanska ønsker å beholde og benytte kompetansen og erfaringen til de fagarbeiderne som nærmer seg pensjonsalder. Derfor jobber vi med og må fortsette å utvikle tilbud om blant annet tilpassede arbeidsoppgaver, ergonomiske tiltak, seniorpolitikk og mentorordninger.

Hva kan du gjøre for å bli en del av Skanska?

Denne siden ble sist oppdatert: 27.02.2024