c

Sosial bærekraft i Skanska

Sosial bærekraft er innsatsen vi gjør for å utvikle lokal-samfunnene der vi har virksomhet. Gjennom vårt arbeid med sosial bærekraft bruker vi vår kompetanse og virksomhet til å bidra til å løse sosiale utfordringeri lokalsamfunn.

Trematerialer for å gjenoppta sløydtilbud
1 / 3 Skanska-initiativ har gitt elevene sløydfaget tilbake på timeplanen i Trondheim. Initiativet innebærer at skolene mottar overskuddsmaterialer fra arbeidet knyttet til Nidarvoll-skolene, hvilket har ført til at flere skoler som ikke har hatt råd til trematerialer, nå kan gjenoppta sløydtilbudet.
Benker av forskalingstre
2 / 3 På E16 Bjørum-Skaret over Sollihøgda har et besparingsinitiativ hatt svært positive fordeler for Skanska. Nå deler lokalbefolkningen oppturen med benker av forskalingstre.
Strandrydding på Nordøyvegen
3 / 3 Skanska og Statens Vegvesen har også arrangerte strandrydding langs Nordøyvgen. Et prosjekt med høyt fokus på ytre miljø og bærekraft og som vil bli sertifisert i henhold til CEEQUAL, en internasjonal anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsprosjekter.

Det handler om hvordan vi på eget initiativ og gjerne sammen med våre kunder, investerer i mennesker og samfunnet, samtidig som vi utvikler virksomheten vår. Engasjement vårt er forankret i våre verdier, forretningsplan og visjon, og ovenfor får du et innblikk i noe av de gode historiene.

Målet vårt med dette arbeidet er å skape felles verdier i skjæringspunktet mellom samfunnets behov, Skanskas kjernevirksomhet og våre kunders forventninger. Det setter oss i stand til å bygge for et bedre samfunn.

En god historie om benker av forskalingstre

Som en del av Skanskas bærekraftstrategi jobber man med å holde ressursene i det økonomiske kretsløpet så lenge som mulig ved å blant annet sette søkelys på avfallsreduksjon, gjenbruk og materialgjenvinning.

På E16 Bjørum-Skaret over Sollihøgda har et besparingsinitiativet hatt svært positive fordeler for Skanska. Nå deler lokalbefolkningen også oppturen.

Skanska samarbeider med OMTRE, en organisasjon som fokuserer på ombruk og mer effektiv gjenvinning av trematerialer, og prosjektet leverte blant annet trevirke fra prosjektets forskalingsbukker til dem. Dette trevirket ble først bearbeidet av OMTRE slik at det var klart for gjenbruk, før det ble sendt videre til ungdommer ved UngInvest Ringerike, et læringstilbud for unge mellom 16 og 24 år i regionen. Elevene på treverkstedet til UngInvest laget deretter to flotte doble benker av det bearbeidede trevirket. UngInvest er en organisasjon som ønsker å bidra til at ungdommer får tro på seg selv og sine muligheter. Målet er å rekruttere og beholde ungdommer i videregående opplæring slik at flere kvalifiserer seg for sitt fremtidige arbeidsliv.

Elveforumet, mottager av benkene spiller en viktig rolle i vern, rehabilitering og gjenåpning av vassdrag i Bærum. Et av deres prosjekter, Vassdragsleden Bærum, har som mål å utvikle et nett av stier langs kommunens vassdrag, noe som gir lokalsamfunnet muligheten til å nyte den rike naturen og kulturhistorien langs vassdragene.