c

Helsebygg

Skanska har bred erfaring med vellykkede helse- og omsorgsprosjekter både i Norge og internasjonalt. Vi har siden 2000 vært involvert i mer enn 500 helse- og omsorgsprosjekt.

Somatikkbygget 7
1 / 6 Det nye somatikkbygget på Tønsberg sykehus
NPK - Oversiktsbilde
2 / 6 NPK i Kristiansand - illustrasjon: Rambøll
Storbylegevakten_300821_DJI_0867
3 / 6 Oslo nye Storbylegevakt er under oppføring ved Aker sykehus
Åsane Slik skal Bergens første store bygg i massivtre bli - Illustrasjon Link Arkitektur
4 / 6 Åsane Sykehjem - Slik skal Bergens første store bygg i massivtre bli - Illustrasjon: Link Arkitektur
Edvardsløkka_omsorgsboliger_Kongsberg_09_21_Skanska_001
5 / 6 Edvardsløkka omsorgsboliger i Kongsberg
Inderøy Illustrasjon HUS Arkitekter AS
6 / 6 Inderøy Helsehus - illustrasjon: HUS Arkitekter AS

Sykehusutbygging er et viktig segment i Skanska. Sykehusprosjekter er som regel store og komplekse prosjekter, som passer godt med vår strategi og kompetanse. Vi ønsker å være med og finne de smarte og helhetlige løsningene for energi, bærekraft og byggeprosess sammen med involverte parter. Sammen med våre oppdragsgivere tar vi ansvar for å utvikle bærekraftige løsninger for morgendagens samfunn.