c

Slik jobber vi med innovasjon og digitalisering

I Skanska ser vi alltid etter nye måter å gjøre ting på. Gjennom bruken av ny teknologi, kan vi endre måten vi gjennomfører våre prosjekter på og løfte kvaliteten på våre produkter og tjenester.

Samle, behandle og dele informasjon

I en stadig mer digital hverdag blir evnen til å samle, behandle og dele informasjon bare viktigere og viktigere. Vi har jobbet målrettet med bruken av digitale verktøy over en årrekke, og var for eksempel tidlig ute med å ta i bruk digitale informasjonsmodeller (BIM) i våre prosjekter. Vår digitale kompetanse bidrar til at vi samarbeider bedre, reduserer risikoen i våre prosjekter, sparer tid og har økt vår operasjonelle effektivitet.

Kontinuerlig forbedring

På mange måter er byggenæringen midt i en digital revolusjon, og ny teknologi og nye digitale verktøy krever at vi også tar i bruk nye metoder å samhandle på. Vi satser derfor målrettet på metodikken som kalles for Virtual Design and Construction (VDC). VDC er ikke et nytt verktøy eller en ny teknikk, men kjente effektive teknikker og moderne verktøy satt i system. Tankesettet er fra Lean Construction, som gjerne kalles Trimmet Bygging på norsk, og målet er å gjøre alle bygg- og anleggsprosjekter slankere i alle faser ved blant annet å involvere aktører, måle ytelsen på prosesser og kontinuerlig forbedre praksis.