c

Veitvet skole

  • Skisse av skolen sett fra vest
  • Skisse av skolen sett fra nord

Nye Veitvet skole er en barne- og ungdomsskole for 840 elever, og omfatter i tillegg til skolebygget også en flerbrukshall, et utvendig idrettsanlegg og et nytt klubbhus. Totalt areal er ca 11 500 kvm (BRA). Idrettshallen benyttes til idrettsformål også utenom skolens åpningstid. 

Det er en moderne og funksjonell skole, hvor elevenes læring og trivsel settes i fokus. Det tilrettelegges også at skolen brukes av nærmiljøet til ulike aktiviteter utenom undervisningstiden.

Skolen er bygget som passivhus og har følgelig et svært lavt energibruk. Materialvalg og planlegging av byggeprosessen ble gjort med tanke på å oppnå opp mot femti prosent reduksjon av klimagasser sett i forhold til lignende referanseprosjekter. Skolen er BREEAM-sertifisert med karakteren Very Good. 

Prosjektet ble gjennomført etter OPS-modellen, som innebærer at Skanska både utvikler, bygger og drifter skoleanlegge de første 25 årene. 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading