c

Tigergården

Tigergården på Ensjø Torg i Oslo er et av boligprosjektene til Skanska Eiendomsutvikling som ble ferdigstilt høsten 2022. Prosjektet består av 161 leiligheter, med totalt bruttoareal på ca. 14 200 m2.

Det som en gang var et gammelt bilverksted er nå forvandlet til grønne, frodige takhager, «bakgård» og uterom hvor det er lagt stor vekt på trivsel og mangfold for beboerne.

Her er det takhager med plantefelt som blomstereng, urter og gress som skal trekke til seg humler, bier og sommerfugler. I takhagene vil også bærbusker, småblomstrende trær og dyrkingskassene gi spiselige hager og ha stor verdi for pollinerende insekter. På uteområde er det også gressplen med eng, og i trærne henger det fuglekasser.

Ved kraftig nedbør samles regnvann opp i regnbed hvor vannet kan få stå. Her vokser planter som tåler både tørke og fukt. I tillegg til å være en viktig oppsamler og forsinker av regnvannet, har regnbadet både estetisk og aktiviserende verdi. Regnbedet med vegetasjonen rundt danner også et eget habitat som er viktig for å sikre og styrke biologisk mangfold.

Det er gjort mange miljøbesparende tiltak for å oppfylle kravene til sertifisering BREEAM-NOR «Very good». Det ble blant annet lagt vekt på bruk av bærekraftige materialer uten giftige stoffer, strømgenererende heiser, tilrettelegging for biologisk mangfold og registrering av CO2-utslipp fra byggeplassen. I tillegg til selvfølgelig høyt fokus med god oppfølging av RTB i prosjektet for å sikre godt inneklima for de som flytter inn.

Prosjektet skiller seg ut fra de andre byggene på Ensjø Torg med en særegen arkitektur, og får store grønne oaser – takhager.

Som noen av bærekraftige løsninger i dette prosjektet kan følgende nevnes:

  • Prosjektet har etablert gode fasiliteter for sykler, el-sykler og el-biler.
  • Prosjektet har stilt strenge krav til avfallshåndtering på byggeplassen. I tillegg har vannforbruk, drivstofforbruk og energiforbruk blitt overvåket gjennom hele byggeperioden.
  • CO2-utslipp fra byggeplassen er registrert gjennom energi- og dieselforbruk.
  • Prosjektet har sørget for at det blir brukt kun lovlig hugget og lovlig kjøpt tømmer under hele byggeperioden.
  • Prosjektet har tilrettelagt for godt uteklima: Eksisterende trær på tomten har blitt ivaretatt, og disse har bidratt positivt både i forhold til støvbinding og støy. Planter, busker og trær bidrar også positivt på luften og det lokale klimaet.
  • Bruken av bærekraftige materialer uten giftige stoffer har sikret prosjektet et bedre inneklima.
Denne siden ble sist oppdatert: 04.11.2022