c

Drammen Stasjon Hotell

  • Drammen Stasjon Hotell
  • Drammen Stasjon Hotell
  • Drammen Stasjon Hotell

Prosjektet er nærmeste nabo til Drammen Stasjon og er på totalt 13 500 m2. Hotell drevet av Nordic Choice, men er eid av Bane NOR Eiendom.

Samspillsfase med utvikling av forprosjekt i 2017 og byggefase fra 2017 - 2019.

Hotellet har 247 rom, konferansefasiliteter med åtte møterom, spisesal, bar og restaurant. Hotellets plassering følger knutepunktutviklingen i Drammen, der umiddelbar nærhet til togforbindelse har vært viktig. Hotellet består av en høy hotellbygning i 13 etasjer og et lavere volum med et stort, åpent og søylefritt areal med stor konferansesal. Denne kan romme inntil 500 personer og kan deles opp ved behov. De ulike volumene er utført i henholdsvis plasstøpt og prefabrikkert betong. De to volumene speiler byens historie og lokasjonen ved elven. Drammen har en historie som en tømmerfløterby, og den høye delen har prefabrikkerte ytterveggselementer, kledd med trekledning.

VDC (Virtual Design and Construction) ble benyttet i henhold til nyere Skanska definisjon på en grundig og kostnadseffektiv måte i prosjektering med BIM-modell, ICE-møter og Last Planner. BIM-modellen ble benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak og til KS i prosjektering og produksjon. BIM modellen ble også benyttet i forbindelse med 4D i prosjektet. Grunnarbeidene med seksjonsvis utgraving ble planlagt i modellen. Solibri ble brukt som samhandlingsverktøy i prosjekteringen og til avklaringer ute på byggeplassen. I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen ble BIM 360 Field benyttet. BIM 360 Field ble også benyttet som dokumentasjonsverktøy i forbindelse med sluttbefaringer og overlevering til byggherren.

For produksjon ble Last Planner benyttet som metode i forbindelse med utarbeidelse og kontroll av hovedfremdriftsplan, faseplaner, utkikksplaner og 3-ukersplanerfor å sikre involvering og forankring hos alle aktørene i utarbeidelse av planene. I de ukentlige fremdriftsmøtene ble på fokusert sterkt på de syv forutsetningen for sunne aktiviteter ved gjennomgang av utkikksplanen og 3-ukersplanene.

Bygget fikk energimerke grønn A.

Arkitekt: NSW Arkitektur AS

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading