c

Henvendelse vedrørende dine personopplysninger hos Skanska

Vennligst svar på spørsmålene i skjemaet nedenfor. Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne behandle din forespørsel.

Vennligst bemerk at du må oppgi kontaktinformasjon for at vi skal kunne behandle din henvendelse.

Vennligst oppgi hvilken informasjon du vil få tilgang til, for eksempel en viss hendelse, et dokument eller en tidsperiode. Prøv å være så spesifikk som mulig, slik at vi på best mulig måte kan hjelpe deg med din forespørsel.

Korrigering av personlige data

Vennligst spesifiser hvilken informasjon du vil ha korrigert

Vennligst spesifiser hvilken informasjon du vil ha slettet

Vennligst spesifiser hvilken informasjon du vil begrense tilgangen til

Vennligst spesifiser hvilken informasjon du motsetter behandlingen av

Vennligst spesifiser hvilken informasjon du ønsker dataoverførbarhet av