TBM i Skanska

TBM i Skanska

We are building the "E5 Raw Water Tunnel", Oslo's new water supply project. The project involves drilling a 19 km tunnel from Oslo's new reserve water source, Holsfjorden in Viken, to a new water treatment plant being built at Huseby, in the west of Oslo. TBM is central to the project, and we need more people with TBM expertise to work with us on this important project. We have started the conventional driving of the access tunnel and assembly hall, and at the beginning of 2023 we will start the first TBM from Holsfjorden.

Click here if you are interested!

This is both a very important project for the people of Oslo, and a very exciting project for those who work with and are interested in tunnels. The project is carried out by Skanska Norway AS in cooperation with Skanska's subsidiary Entreprenørservice.

Skanska has previously completed several projects with TBM, including the Ulriken tunnel in Bergen. In the autumn of 2019, Torbjørn Bakketun and his team Nye Ulriken delivered a tunnel to Bane NOR. The 7.8 km long tunnel between Arna and Bergen is not only the largest railway project in Hordaland in 50 years. This is also the first railway tunnel in Norway that has been operated with a tunnel boring machine. In this case, you can read a little about Torbjørn and how he experienced working on the project and at Skanska.. Read more about it by clicking on this link.

Skanska is one of the world's leading entrepreneurial groups with expertise in building and construction, development of commercial premises, housing and projects in public-private cooperation. Norway is one of several selected markets where Skanska operates. Based on the company's global environmental expertise, Skanska aims to become the first choice when it comes to green projects.

Get in touch with us!

Nå bygger vi «E5 Råvannstunnel», Oslos nye vannforsyningsprosjekt. Prosjektet innebærer boring av 19 km tunnel fra Oslos nye reservevannkilde, Holsfjorden i Viken til et nytt vannbehandlingsanlegg som bygges på Huseby, vest i Oslo. TBM er sentralt i prosjektet og vi trenger nå flere folk med TBM-kompetanse for å jobbe sammen med oss på dette viktige prosjektet. Nå har vi startet den konvensjonelle drivingen av adkomsttunnel og montasjehall, og i begynnelsen av 2023 vil vi starte opp den første TBM’en fra Holsfjorden.

Dette er både et veldig viktig prosjekt for Oslos innbyggere, og et veldig spennende prosjekt for dem som jobber med og er interessert i tunneler. Prosjektet gjøres av Skanska Norge AS i samarbeid med Skanskas datterselskap Entreprenørservice.

Tidligere har Skanska gjennomført flere prosjekter med TBM, blant annet Ulrikenstunnelen i Bergen. Høsten 2019 leverte Torbjørn Bakketun og hans team Nye Ulriken tunnel til Bane NOR. Den 7,8 km lange tunnelen mellom Arna og Bergen er ikke bare det største jernbaneprosjektet i Hordaland på 50 år. Dette er også den første jernbanetunnelen i Norge som er blitt drevet med tunnelboremaskin. I denne saken kan du lese litt om Torbjørn og hvordan han opplevede å jobbe på prosjektet og i Skanska. Les saken ved å klikke på denne linken. 

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Norge er et av flere utvalgte markeder der Skanska har virksomhet. Basert på selskapets globale miljøkompetanse sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter.

Kom i kontakt med oss:

Er du interessert i å komme i kontakt med oss? Legg inn CV og fortell litt om din kompetanse på jobbportalen Jobylon.
---
Interested in getting in contact with us? Enter your CV and contact information in our jobportal, Jobylon.

Klikk her om du er interessert!
Click here if you are interested!


Spørsmål/Questions?

Monica Simmons
- HR sjef Anlegg
Tlf: +4798295256
Contact

Marianne Stang Hauge - HR sjef Anlegg
Tlf: +4792862322
Contact

Julie Høiby - HR sjef anlegg
Tlf: +47 92 43 26 54
Contact

 

 

Bilder fra TBM i Skanska

SKANSKA-ULRIKEN-3662-portrett-tveit-bakketun-TBM
1.
Torbjørn Bakketun foran TBM-en på Ulriken i Bergen
TBM-cut_2
2.
Ulriken i Bergen
38504_Hallandsåsen copy
3.
16566_Projekt Hallandsås
4.
Arbeid med TBM på prosjektet Hallandsås i Svierge
38493_Worker Hallandsåsen copy
5.
Arbeid med TBM på Hallandsås prosjektet
38723_Hallandsåsen copy
6.
Arbeid med TBM på Hallandsås prosjektet

Spørsmål/Questions?

Monica Simmons - HR sjef Anlegg

Tlf: +4798295256
Contact

Marianne Stang Hauge - HR sjef Anlegg

Tlf: +4792862322
Contact

Julie Høiby - HR sjef anlegg

Tlf: +47 92 43 26 54
Contact