c

Veier, jernbane og broer

I over 100 år har vi i Skanska bygget veier, jernbaner og bruer som bidrar til at folk kan reise trygt og komfortabelt dit de skal.

Skanska gjennomfører infrastrukturprosjekter over hele Norge, og vi har kompetansen og ressursene til å ta på oss de største og mest komplekse prosjektene i landet.

Våre teknikkeksperter og geoteknikere samarbeider tett med våre lokale fagarbeidere for å sikre innovative og kostnadseffektive løsninger tilpasset regionale forutsetninger. Det sikrer gode resultater for kunden, og trygge veier, jernbaner og bruer.