Skanska på Arendalsuka 2023

Skanska på Arendalsuka 2023

Møt oss i Arendal fra mandag 14. august til torsdag 17. august. Skanska deltar i samarbeidet ByggArena Arendal som holder til i Baker Jørgensen (2. etg.) med adresse Torvet 11. Vi arrangerer også egne arrangementer og har en seilbåt liggende i gjestehavnen ved det gamle rådhuset.  

Nedenfor finner du mer informasjon om arrangementene våre under Arendalsuka 2023.

Du kan lese mer om arbeidet vårt innen miljø og grønne løsninger her. 

Sirkulære løsninger for fremtidens samfunnsbehov

Når: Tirsdag 15. august 2023

Tid: 13:40 – 14:30 

Sted: ByggArena Arendal – Baker Jørgensen 2. etasje 

Verdens naturressurser er under økt press. Materialforbruk står for 90 % av biodiversitetstap, ca. 2/3 av globale klimautslipp, avskoging og belastning på vannressurser. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, ombrukes og gjenbrukes slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser. 

Medvirkende: Synnøve Lyssand Sandberg (Skanska Næringseiendom), Marit Thyholt (Skanska), Randi Lekanger (Skanska), Kjersti Follvik (Oslo kommune), Lasse Johansen (Solid entreprenør). 

Les mer her

Hva skal til for å halvere energibruken i bygg og hvordan kommer vi dit?

Når: Tirsdag 15. august 2023

Tid: 16:30 – 17:00 

Sted: DN-teltet 

Skanska, SINTEF og EBA har som en del av forskningssenteret for nullutslippsnabolag (ZEN) utarbeidet en rapport som viser energisparepotensialet, kostnader ved ulike tiltak og forslag til politiske virkemidler som må til for å realisere potensialet. Den dokumenterer at det er svært mye å hente på å gjøre bygg til en del av energisystemet, men at det da er flere flaskehalser vi må ta tak i. 

Medvirkende: Stein Ivar Hellestad (Skanska), Siri Hunnes Blakstad (SINTEF), Mathilde Tybring Gjedde (Høyre) og Siri Gåsemyr Staalesen (Arbeiderpartiet). 

Les mer her

Fra krav, pekefinger og unnskyldninger, til et grønt veivalg og et raust spleiselag? 

Når: Tirsdag 15. august 2023

Tid: 10:00 – 11:00 

Sted: Bærekraftscenen 

Konsernsjef i Skanska, Stein Ivar Hellestad, deltar i en panelsamtale. 

Les mer her

Hvordan bygger vi kostnadseffektive og trygge veier som tar vare på naturmangfoldet?

Når: Onsdag 16. august 2023

Tid: 12:30 – 13:30 

Sted: Bærekraftscenen 

Vi står overfor en klima- og naturmangfoldskrise som krever endring. Samtidig har samfunnet et stort behov trygge veier som binder byer og lokalsamfunn tettere sammen, og legger til rette for verdiskapning. Hvordan bygger vi klimasmarte og kostnadseffektive veier? Hvordan tar vi vare på naturmangfoldet i store, komplekse samferdselsprosjekter? 

Medvirkende: Andreas Olaus Harstad (Skanska), Anders Geirsta (Skanska), Arne Heggland (Multiconsult), Grethe Bergly (Multiconsult), Kjell Inge Davik (Statens vegvesen), Gro Sandkjær Hanssen (NMBU). 

Les mer her

«Vannet går» - mer ekstremvær i vente. Hvordan ruste oss for en våtere fremtid?

Når? Onsdag 16. august 2023

Tid: 14:00 – 15:30 

Sted: Clarion Hotel Tyholmen 

Avdelingsleder for Miljø og Klima i Skanska, Tuva Rønnes, holder et innlegg og deltar i en panelsamtale. 

Les mer her

Energifrokost: Ny energi på gamle bygg

Når: Torsdag 17. august

Tid: 09:00 – 09:30 

Sted: MS Brisen, øvre dekk 

Konserndirektør for Teknologi, innovasjon og grønn forretningsutvikling i Skanska, Jo Mortensen, deltar i en panelsamtale. 

Les mer her

Hvordan får vi fart på energieffektiviseringen av bygg i Norge?

Når: Torsdag 17. august 2023

Tid: 12:00 – 13:00 

Sted: Thon Hotel Arendal 

Sjefrådgiver i Skanska Teknikk, Tor Helge Dokka, holder et innlegg og deltar i en panelsamtale. 

Les mer her

Hvordan tette kompetansegapet?

Når: Torsdag 17. august 2023

Tid: 10:00 – 11:00 

Sted: Mør Biffhus

2 av 3 bedrifter har et udekket kompetansebehov og NHO frykter at mangelen på fagarbeidere kan bli en brems i det grønne skiftet. NHO samler utdanningspolitikere og bedrifter for å diskutere løsninger for hvordan vi bedre skal lykkes med å utdanne folk med rett kompetanse. Christian Scheen, Rekrutteringssjef, Skanska Norge AS deltar i debatten.