c

HIST CK2

  • Skisse med navn på bygningsmassen
  • Skisse

Byggherres kunde er HIST, avdeling for Lærer- og tolkeutdanning. Prosjektet består i rehabilitering av eksisterende bygg samt riving av eksisterende Kjelhus.

På tomta blir det oppført et nytt bygg som skal ivareta funksjonene for kunden. Det skal videre bygges et nytt mellombygg, som binder bygningsmassen sammen.

Ferdig prosjekt skal gi plass til 1500 studenter og 185 lærerarbeidsplasser.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading