c

Nedre Otta Kraftverk - byggetekniske arbeider

Arbeidsomfang

Arbeidene omfatter ny innløpskonstruksjon ved eksisterende dam på Eidefossen, driving av ca .9,4 km nye vannveistunneler på 90 m2, driving av kraftstasjonshall og trafohall ca. 65.000 m3, sjakter, driving av 2 km transporttunneler og svingetunneler, og betongarbeider i inntak, trykksjakt, kraftstasjon, trafohall, portal og utløp bestående av anslagsvis 15.000 m3 betong.

  • Tilrigging og etablering av adkomstveier til inntak, adkomsttunnel, tverrslag og utløp
  • Sprengning og sikring av ca.2km transporttunneler og svingetunneler
  • Sprenging og sikring av 9,4km vannveistunneler med tverrsnitt på 90m2
  • Utsprengning av kraftstasjonshall og trafohall, ca.65.000m3
  • Boring og sprengning av sjakter, blant annet 50m svingesjakt med tverrsnitt Ø=5m
  • Betongarbeider i inntak, trykksjakt, kraftstasjon, trafohall, portal og utløp bestående av anslagsvis 15.000m3 betong.
  • Komplementerende arbeider

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading