c

E18 Ekeberg- og Svartdalstunnelen, tunnelrehabilitering

  • Oversikt

Rehabilitering av Ekeberg- og Svartdalstunnelen.

Prosjektet gjennomføres som enhetspriskontrakt, starter opp sommeren 2017 og skal være ferdigstilt før sommeren 2019. Hovedtyngden av arbeidene som skal utføres er elektroarbeider, brannsikring og forbedret renseløsning for vann fra tunnelene. I tillegg skal det bygges nye tekniske bygg, oppgradering av rømningsveier, legges nytt asfalt slitelag samt skifte ut alt av skilter.

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading
Se flere Skanska-prosjekter rundt om i verden på www.skanska.com/projects