c

Rv 3/ Rv 25 Ommangsvollen - Grundset

  • Oversiktskart
  • Illustrasjon oversikt kontrollstasjon
  • Illustrasjon kontrollstasjon
  • Smedbakken faunapassasje

Rv3/25 Løten Elverum er et stort vegprosjekt gjennomført som en OPS kontrakt. Skanska Norge hadde to kontrakter med OPS selskapet Hedmarksvegen – en for bygging og en for drift & vedlikehold. Byggekontrakten ble gjennomført i perioden juni 2018 til juli 2020, med mindre kompletterende arbeider etter vegåpning, total byggetid ca. 26 mnd.

Vegen har en strekning på 27 km, 14 km 4 felts veg designet for 110 km/t og 13 km tofelts veg designet for 90 km/t. I tillegg kommer mindre strekninger med Fylkesveg og G/S veger. Som en del av prosjektet inngikk også en Kontrollstasjon på ca. 1 700 m2 hvor Statens vegvesen skal drive kontrollfunksjon av kjøretøy.

Den nye vegen går i hovedsak i jomfruelig terreng hvor hovedarbeidet besto i masseflytting og vegbygging. Det var totalt 28 konstruksjoner, en kombinasjon av bruer i linja og overgangsbruer. 8 av overgangsbruene var buebruer med limtre som bærende element.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading