c

Rv 3/ Rv 25 Ommangsvollen - Grundset

  • Oversiktskart
  • Illustrasjon oversikt kontrollstasjon
  • Illustrasjon kontrollstasjon
  • Smedbakken faunapassasje

26 km hovedvei, 16 km firefelt, 4 store kryssområder, 10 km 2-3 felt, 28 konstruksjoner hvorav 8 trebruer, ny kontrollstasjon.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading