c

Anton Jenssens gate 2A

  • Anton Jenssens gate 2A

Prosjektet ble utviklet av Skanska for Coop Eiendom AS fra regulering, skisse og forprosjekt til pristilbud.  Kontrakt omfattet rivning av eksisterende bygg, og bygging av nytt kontorbygg, samt tilhørende utomhusarbeider og infrastruktur. Bygget er på 5 etasjer og inkluderer parkeringskjeller, totalt ca. 12500 m2 BTA.

Tomt lå på kote +3,4 m, og hadde kvikkleire i dybde på 10-20 m over fjell.  Fundamentering ble gjort med KC-peler (innvispet kalk).
Parkeringskjeller i plasstøpt vanntett betong.  Bæresystem fra plan 1 til 5 prefabrikkert betongelementer. Yttervegger i fasadelementer, ferdig isolert og i hovedsak ferdig med trekledning. Fasader generelt med utførelse av royal impregnert trekledning og tegl.

Ved oppstart av prosjektet var kun plan 2 og 3 utleid.  Leietaker BUPA (Helse Sør Øst) hadde strenge krav til lyd både internt og fra tilliggende fylkesvei. Som følge av dette ble alle innvendige vegger plassbygd.
Teknisk og bygningsmessig er det lagt vekt på energieffektive løsninger. Bygget varmes opp gjennom ventilasjon, uten bruk av radiatorer.
Bygget er BREEAM sertifisert.
Bygget og innredning av BUPA ble overlevert 22.12.16.  Nye leietakere kom på plass underveis i prosessen og hele prosjektet sto ferdig innredet 30.04.17.

Arkitekt: Kristiansen & Bernhardt Arkitekter AS

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading