c

E8 Forberedende arbeider NVO

Fjellhaller for ny vannforsyning til Oslo.

Prosjektet omfatter i all hovedsak utsprengning av fjellhaller og tre store tunneler med samlet lengde på fem kilometer. Totalt skal 1,2 millioner m3 faste fjellmasser tas ut og når produksjonen er på topp vil Skanska ha hele sju tunnelrigger i aktivitet i prosjektet. Arbeidene vil foregå på Huseby sentralt i Oslo i et områdende med en geologi som vil kreve tung sikring og systematisk forinjisering.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading