c

Powerhouse Kjørbo blokk 1, 2 og 3

  • Powerhouse Kjørbo blokk 1, 2 og 3

Prosjektet Powerhouse Kjørbo blokk 1-5 omfatter total-rehabilitering av fem kontorbygg i Kjørbo-parken ved sjøen i Sandvika. Det er Entra som eier kontorbyggene. Hele Kjørboanlegget består av en fredet gård med bygninger fra 17- og 1800-tallet samt en kontorpark med ni kubiske, sorte bygg koblet sammen med hvite, vertikale trappe- og heisrom. Byggene er fra tidlig 1980-tall.

Alle kontorbyggene er blitt renovert til Powerhouse plusshusstandard. Alle innvendige arealer ble oppgradert til moderne kontorlokaler i tillegg til at byggene ble forvandlet til små "kraftverk".

Powerhouse er et samarbeid om plusshus. Samarbeidet ble grunnlagt av Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, miljøorganisasjonen ZERO og Hydro. Siden er samarbeidet utvidet med SAPA og Asplan Viak. Ambisjonen var å utvikle og realisere både nye og eksisterende bygg som produserer mer fornybar energi enn det bruker. Tett samarbeid med SINTEF Byggforsk og NTNU gjennom forskningssenteret ZEB var avgjørende faktorer for suksess. Støtte fra Enova har også vært svært viktig.

Ved renoveringen av blokk 1 - 3 har det vært viktig å gjenta de delene av energikonseptet for blokk 4 og 5 som har vist seg ved erfaring å fungere bra, men også å forbedre de delene av konseptet som har hatt utviklingspotensial. Fokus på kostnads-reduksjon for energikonseptet sammenlignet med blokk 4 og 5 har også vært viktig med tanke på kommersialisering av konseptet for Powerhouse plusshus.

Energibrønner boret i fjell vil forsyne byggene med frikjøling om sommeren, og vil fungere som energikilde for byggenes varmepumpeanlegg om vinteren. En av varmepumpene benyttes også til oppvarming av varmt tappevann.

Vegger, tak og vinduer er planlagt med svært god tetthet og isolasjonsevne. Utvendig solavskjerming og innvendige løsninger, som eksponering av betong i dekkene, bidrar til redusert kjølebehov sommerstid.

Ventilasjonsløsningene skal sikre godt inneklima med lavest mulig energiforbruk. Løsningene kombinerer høyeffektiv varmegjenvinning, særdeles lavt trykkfall og effektiv, behovsstyrt ventilasjon på en måte som minimerer behovet for ventilasjonskanaler, spjeld og tilhørende automatikk for styring.

Elektrisitetsbehovet til belysning er redusert gjennom effektiv utnyttelse av dagslys og bruk av energieffektive belysningssystemer, styrt etter behov. Når energi som er brukt til produksjon av materialer, såkalt bunden energi, trekkes fra, viser beregningene at det blir et overskudd i energibalansen totalt.

Godt innemiljø har høyt fokus i prosjektet, og alle innvendige arealer oppgraderes til moderne kontorlokaler.

I fasadene er det brukt brent tre, som beholder det mørke uttrykket i bygningene, som er et miljøvennlig materiale og gunstig i forhold til bunden energi.

Å kombinere ekstrem energiytelse med godt innemiljø, lav miljøbelastning og robuste løsninger på kommersielle vilkår,

krever en annen tilnærming enn i tradisjonelle byggeprosjekter. Nøkkelen til å lykkes lå i integrerte, helhetlige løsninger.

Dette krevede samhandling, spiss-kompetanse og helhetstenking. Samspill var en sentral suksess-faktor i prosjektene.

Miljø

Blokk 4 og 5 var det første prosjektet i Norge, samt det første i verden for rehabiliterte kontorbygg, som oppnådde BREEAM-NOR Outstanding. Prosjektet viste dermed også at det høyeste klassifiseringsnivået kan oppnås ved rehabilitering. Prosjektet var et pilot-prosjekt innen både forskningssenteret ZEB og Fururebuilt. Ved innflytning kunne prosjektet betegnes som verdens mest miljøvennlige kontorbygg.

Powerhouse Kjørbo har oppnådd 87 % reduksjon av energibruken sammenlignet med før-tilstand, i tillegg kommer solstrøm-produksjon som utgjør ca. 36 kWh/kvm årlig. De aller fleste prosjekter planlegges med et energimål uten at det noen gang verifiseres om faktisk oppnådd resultat blir som planlagt. Med høy kompetanse på prosjektering og utførelse, samt god oppfølging i prøvedriftsfasen, har vi imidlertid vist at vi kan levere iht. ambisjon, selv for et prosjekt hvor energi-bruken er mer enn halvert i forhold til et energimerke A.

Arkitekt: Snøhetta

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading