c

E18 Tassebekk-Langåker

  • Skisse Natvall bru

Utvidelse av eksisterende E18 til firefelts motorvei mellom Tassebekk og Langåker, 10,2 kilometer. Det ble bygget to nye filer/kjørebaner for sørgående trafikk parallelt med dagens E18, samt at denne ble oppgradert for nordgående trafikk.
Alle tverrgående bruer og konstruksjoner som krysser E18 ble revet og erstattet med nye i tillegg til viltkryssinger og miljøtunell.
Arbeidene omfattet også betydelig støyskjerming, lettfyllinger og sprengningsarbeider.

Kontrakten ble utført i samarbeid med vårt spesialistselskap Marthinsen & Duvholt AS.

Tassebekk – Langåker er en av tre parseller i prosjektet E18 Gulli – Langåker ferdigstilt høsten 2014.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading