c

Arneberg Hage, trinn 1, Fornebu

  • Arneberg hage - fasade
  • Arneberg hage - skisse

Byggetrinn 1 av de to første boligblokkene av totalt fem i Arneberg Hage på Fornebu.

Til sammen 43 leiligheter over fire etasjer med garasje for begge byggetrinn samt vei og VA.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading