c

UHN-03 Holmentreprisen, Vestfoldbanen

Tilleggsinformasjon

Den tredje entreprisen på strekningen går i tunnel over 1,8 km og i dagsone over 1,6 km. I tillegg omfattet entreprisen bygging av to rømningstunneler. Sporene ble dimensjonert for fart opptil 250 km i timen.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading