c

Frydenberg, felt A, trinn 1

Tilleggsinformasjon

Utbyggingen består av feltene A, B, C, D og E.

Felt A med fire blokker, felt B1 med to blokker, felt C og B2 med seks blokker, felt E 1+2 med seks blokker og D1 med to blokker.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading