c

Høybråten skole - OPS prosjekt

  • Høybråten skole - front
  • Sett fra veien
  • Trappeadkomst på siden
  • Fra glasshjørnet

Skole hvor det både bygges nytt og rehabiliteres. Det benyttes en OPS-kontrakt = Offentlig-Privast-Samarbeid. Dette betyr at SG Finans vil eie og drifte skolen i 25 år, mens Undervisningsbygg er leietaker og overtar bygningene etter 25 år. Skolen er bruker og leier bygningene av Undervisningsbygg som før. 
 
I første fase utvides skolens eksisterende paviljonger. Gymnastikkbygning og øvrige bygninger rives og det bygges helt nye skolebygg. Til slutt rehabiliteres den gamle hovedbygningen. Totalt areal ca 7000 m2.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading