c

Midgardsormen, BA-entreprise, del G24

Tilleggsinformasjon

Delstrekning 1: Kum A3 til A11. På denne strekningen skal det legges et rør med en spesiell "maul"-profil med dimensjon tilsvarende Ø2000 mm delvis under Akerselva og delvis langs elvebredden.

Arbeidene inkluderer fire mindre elvekryssinger til eksisterende kummer på østbredden, samt Midgardsormens hovedkryssing under elva mellom A10 og A11. Delstrekningen omfatter også kryssing over t-banekulverten med en spesialtilpasset ledningsprofil. Arbeidene med denne delstrekningen vil være den mest kompliserte rent driftsmessig, da en skal etablere og utføre arbeidene innenfor tørr, spuntet byggegrop i selve Akerselva. Arbeidene vil måtte skje seksjonsvis, og det må etableres en midlertidig anleggsvei i Akerselva med tilkomst fra østbredden

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading