c

Kvernevik avløpsrenseanlegg

  • Under utførelse

Oppgradering av avløpsrenseanlegg.

Sprengning av tunnel inklusiv sikringsarbeider 22 900 m3, samt utsprengning av haller inklusiv sikringsarbeider 123 200 m3.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading