c

Skjetlein VGS

  • Skisse av skolebygningene
  • Skisse fra interiør
  • Skisse over parkeringsområdet
  • Perspektiv over området

Skolens eksisterende hovedbygg rehabiliteres og inngår i det nye skoleanlegget. Det bygges også en ny flerbrukshall og internat sammen med hovedbygget, samt egen stall med undervisningsrom. I prosjektet inngår også Skjetlein Grønt Kompetansesenter, et kontorfellesskap som får plass i en tidligere gammel låve som rives og bygges opp igjen. Her vil det bli gjenbruk av skifertaket, panelet og vinduene. Skolen har tre studieretninger, og vil ha i overkant av 330 elever og 65 ansatte.

Det bygges også 1,3 km gang- og sykkelvei, ny vannforsyning med ca 1,3 km vannledning og 0,8 km spillvannsledning. Videre skal det utføres stabiliserende tiltak (masseflytting) på kvikkleire i skråning nord for skolen.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading