c

Bybanen C14 Flesland

  • Planskisse over strekningen

Parsell C14 går fra Kokstad vest til Flesland terminal, og vil dermed binde Bergen sentrum sammen med Flesland flyplass. Denne parsellen er totalt 900 meter lang og består blant annet av den 540 meter lange Fleslandstunnelen.

Entreprisen omfattet grunnarbeid for bane opp til ballastpukk, inkludert to tunnelportaler og pumpestasjon i tunnelen. 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading