c

EK1 E18 Bommestad - Sky

  • Bommestad og sydover
  • Fra Bergsløkka
  • Hammerdalen bru
  • Oversikt fra sør
  • Oversikt fra vest

4-felts motorveg med standardklasse S9. Bestod av blant annet to lange fjelltunneler ca. 2500 m og 1200 m med støpte portaler i betong, en vanntett løsmassetunnel ca. 300 m i betong (med omfattende utført byggegrop), en overgangsbru og veg i dagen.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading