c

Ljøtunnelen, Røyrtunnelen, tilstøtende veger og rasvoller

Ny Ljøtunnel i fjell på. ca. 3655 m. lengde og ny Røyrtunnelen i plasstøpt betong på ca. 440 m. og tilstøtende veger til disse.

Det skal også bygges ferdig en påbegynt rasvoll for Nakkefonna langs fv. 60 på Røyr.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading