c

Skanska Industrial Solutions

Skanska Industrial Solutions er en nordisk enhet i Skanska-konsernet som både jobber med løsninger, og har en industriell produksjon av ulike produkter. I Norge er det per i dag bergmaterialer som utgjør leveransen, mens selskapet i resten av Norden også tilbyr asfalt, betong, infraservice og maskinutleie.

Bergverk/Bergmateriale

Skanska Industrial solutions leverer og gjenvinner bergmateriale på østlandet. Vi har terminaler og masseuttak på Hamar, Elverum, Disenå, Oslo (Fornebu) og Kragerø.