c

IT i Skanska

Produksjon og støttefunksjoner i Skanska er helt avhengig av å ha teknologi tilgjengelig i sitt daglige virke. Skanska IT har ansvaret for at våre IT-tjenester er tilgjengelige, supporteres og videreutvikles.