Vi søker teknologer som vil mer!

Vi søker teknologer som vil mer!

Bygg- og anleggsbransjen er overmoden for omfattende digitalisering, og Skanska vil lede an i denne utviklingen.

Skanska er en av landets største og ledende entreprenør og prosjektutvikler, og har vært til stedet i det norske markedet siden 1906. I Skanska Norge jobber det ca 3800 ansatte, og vi har rundt 200 pågående prosjekter over hele landet til enhver tid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter. I Norge står Skanska for ca. 25 % av alle BREEAM-sertifiserte bygg og har landets første og eneste BREEAM Infrastructure-sertifiserte prosjekt på anlegg.

 

 

 

Datadrevet Anleggsplass: 

"Gjennom forskningsprosjekter som datadreven anleggsplass jobber vi med maskinlæring på sanntids datafangst fra de største og mest komplekse anleggsprosjektene med hensikt å optimalisere effektiviteten til anleggsmaskiner med tilhørende klimagassreduksjon."

Vi har allerede kommet langt med vår digitale reise gjennom modernisering av teknisk infrastruktur og utvikling av egen progamvare for effektivisering av sentrale kjerneprosesser i bransjen, og vi ønsker nå å styrke laget for å ta det neste steget i utviklingen. Vi søker deg som motiveres av å utvikle og videreutvikle:

  • Industriell programvare for å øke operasjonell effektivitet ute i bygg- og anleggsprosjekter
  • Gode brukeropplevelser som forenkler hverdagen til våre fagarbeidere
  • Løsninger som bidrar til å nå Skanskas ambisiøse bærekraftsmål
  • Skybaserte løsninger

Du vil få muligheten til å jobbe med teknologier og rammeverk vi allerede er fortrolige med som Microsoft Azure, Dynamics og tilhørende plattformfunksjoner som Logic- og powerapps, MSSQL, Talend, Snowflake, Qlik, PowerBI og C#/.net. Vi er og i prosess for å bli bedre kjent med React og Google Cloud, har en ambisjon om å styrke oss innen CD/CI og agile metoder (Scrum/KanBan/Devops) og er nysgjerrig på bruken av RabbitMQ og Kafka m.m.

Bruk av data er sentralt i vår digitale strategi, og gjennom forskningsprosjekter som datadreven anleggsplass jobber vi med maskinlæring på sanntids datafangst fra de største og mest komplekse anleggsprosjektene med hensikt å optimalisere effektiviteten til anleggsmaskiner med tilhørende klimagassreduksjon.

Vi søker deg som ønsker å være en sentral bidragsyter i å forme vår teknologiroadmap videre.

I den forbindelse søker vi etter følgende roller:

Er du nysgjerrig på å være med å forme bygg- og anleggsbransjens digitale fremtid? Ta kontakt for en uformell prat!

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og fleksibilitet for å ivareta en god balanse mellom jobb og fritid.

Vi legger til rette for kontinuerlig utvikling gjennom kurs og utviklingstiltak som er skreddersydd dine behov og din rolle i selskapet.

Som ansatt i Skanska kan du kjøpe aksjer i selskapet via et gunstig aksjeprogram. De ansatte i Skanska er den tredje største eieren, og de siste seks årene har programmet gitt en avkastning på 145 prosent. Vi har svært gode forsikringsordninger for deg og for din familie. I tillegg har ansatte i Skanska solide pensjonsordninger.

Vi er stolte av hva vi bygger i Skanska, og søker de som også er det.

Powerhouse Brattørkaia er et av Norges største nybygde plusshus og vil gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget.  Bygget er tegnet etter prinsippet form følger miljø. Når man setter miljøet først, skapes det en ny type arkitektur. For Powerhouse Brattørkaia la miljø og energi premissene for form, mens optimal utnyttelse av sol dannet byggets spennende og ikoniske arkitektur. 

Lær mer om fyrtårnprosjektet vårt i filmen:

I august 2022 gikk Nordøyvegen fra å være Norges mest spektakulære anleggsprosjekt til å bli ett av landets mest spektakulære veianlegg. Det store anleggsprosjektet utenfor Ålesund, rommet alt av anleggstekniske konstruksjoner, fag og krevende logistikk. Hardt vær og utfordrende konstruksjoner karakteriserer prosjektet som må sies å være noe utenom det vanlige. Se film om prosjektet her: