Skanska Teknikk - Tett på

Vi trenger flere motiverte folk!

Miljø, klima og bærekraft er blitt en premissgiver for Skanskas prosjekter. For å utvikle oss og møte denne etterspørselen betyr det at vi trenger flere rådgivere som vil mer, og kan hjelpe oss med å flytte grensene for hva vi kan få til. Vi søker erfarne folk innen mange fagfelt. Hos oss kan du få mulighet til å være med å forme din egen stilling og jobbe med det du vil innen bygg og anlegg. Har du engasjementet, motivasjonen og erfaring fra ett eller flere av våre fagområder vil vi gjerne høre fra deg!

Er du interessert i å komme i kontakt med oss? Les mer om fagområdene, legg inn CV og fortell litt om din kompetanse på jobbportalen vår.

Jobb som i et lite rådgivningsfirma – med kraften til et stort.

Skanska har en målsetning om å være et foregangsselskap innen bærekraft og innovasjon. Entreprenørnæringens sterkeste teknologiske rådgivningsmiljø, Skanska Teknikk, skal være en sentral bidragsyter i denne måloppnåelsen. Fagmiljøet er anerkjent både internt og eksternt som et unikt og sterkt teknologisk rådgivermiljø i norsk byggenæring, og har demonstrert evne til å skape de gode løsningene i tett samarbeid med selskapets kunder og prosjekter over hele landet. I Skanska Teknikk jobber det 63 spesialrådgivere innen blant annet klima og energi, tekniske installasjoner, konstruksjon, betongteknologi, bygningsfysikk, VR- og AR-teknologi og BIM.

Som selskapets egne rådgivningsenhet leverer Skanska Teknikk råd, løsninger og tjenester direkte til Skanskas prosjekter. Hovedtyngden av arbeidet er knyttet til prosjektering i tidlig- og gjennomføringsfase i Skanskas prosjekter, men Teknikk driver også med utviklingsarbeid og bransjesamarbeid på vegne av selskapet.

Ved å jobbe for én entreprenør og eiendomsutvikler har Skanska Teknikk mulighet til å jobbe langsiktig med utvikling av løsninger, målsetninger og praktisk gjennomførbarhet. Rådgivermiljøet kommer tett på produksjon og har god forståelse av hva som faktisk kan bygges. Dette er noe av nøkkelen i innovasjonsarbeidet til Skanska og Skanska Teknikk.

Rådgivere i Skanska Teknikk sitter tettere på beslutningene og ambisjonene enn mange andre og vi følger prosjektene helt til de er ferdige; at løsningene faktisk blir iverksatt og bidrar med rådgivning slik at produksjonen får hjelp til å ta de rette valgene underveis. Målet er å bidra med faktisk rådgivning i prosjektene, ikke bare skape rapporter i tidligfase.

En stor forskjell på Skanska Teknikk og andre rådgivningsselskaper er at vi ikke er en profittmaksimerende enhet. Vi leverer nødvendige tjenester i prosjektene, på tilstrekkelig kvalitet, men målet er å levere verdi i prosjektene, ikke inntekt på bunnlinja til rådgiverne. Det gir oss rom og mulighet til å satse på utvikling, forbedring og innovasjon.

Er du interessert i å komme i kontakt med oss? Legg inn CV og fortell litt om din kompetanse på jobbportalen vår.

Mulighet til å påvirke prosjektene
- på ordentlig.

Rådgiverne i Skanska Teknikk har hatt en aktiv rolle i å tydeliggjøre miljøambisjonene og stake ut veien for hvordan vi skal klare å halvere utslippene i Skanskas egenutviklede prosjekter før 2030. Når vi i tillegg får mulighet til å prosjektere løsningene for entreprenøren kan vi påvirke og faktisk gjøre en stor forskjell. Skanska Eiendomsutvikling (bolig) og Skanska Commercial Development har de siste årene utviklet seg til å bli to av de mest fremoverlente og klimaambisiøse aktørene i næringen.

Parallelt med at vi har jobbet med å stille høye krav som utvikler har vi jobbet aktivt med å posisjonere oss i markedet som en ledende aktør på klima og miljø. Det betyr at de andre fremoverlente byggherrene i bransjen kommer til oss. Skanska sitter på en imponerende portefølje av spenstige, ambisiøse og ansvarlige prosjekter, og med et relativt lite fagmiljø knyttet til miljø og klima er det prosjekter, ambisjoner og oppgaver nok til alle.

Målet er at alle ansatte i Skanska Teknikk skal få jobbe i de spennende prosjektene, og at alle til enhver tid skal få utfolde seg og utvikle seg faglig – uavhengig av om man har lang eller kort fartstid. For å sikre at Skanska er ledende på det vi driver med trenger vi at alle ansatte er ambassadører og operative hos kundene våre, ute på byggeplass og i prosjektering.

Løsningene for å klare netto nullutslipp i våre byggeprosjekter i 2045 har vi ikke i dag. Derfor trenger vi ambisiøse, fremoverlente og motiverte folk som vil være med oss på å finne dem.

Hvordan er det å jobbe som rådgivende ingeniør i Skanska Teknikk?

Møt Ivar og Stine. De er to av de ansatte i Skanska Teknikk. I denne filmen snakker de litt om hvordan det er å jobbe som rådgivende ingeniør i Skanska Teknikk.

Vi vil bli kjent og høre fra deg!

Liker du tanken på å jobbe med oss? I Skanska har du utallige muligheter til å lære, utvikle deg og vokse i et ledende internasjonalt selskap. Vi holder det vi lover og vi skaper tillit ved å ta ansvar, både for hverandre og for våre kunders suksess.

Besøk søstersiden vår, vi-vil-mer.no og møt flere av menneskene som jobber i Skanska, eller legg inn CV og fortell litt om din kompetanse på jobbportalen vår.

Har du spørsmål?

Avdelingssjef Skanska Teknikk - Miljø & Klima

Tuva Rønnes

HR Sjef

Julie Høiby

Avdelingssjef Skanska Teknikk - Installasjoner, energi og bygningsfysikk

Ståle Norum