c

Inkludering og mangfold-gammel

For at vi i Skanska skal kunne være best på det vi gjør, må vi speile mangfoldet i samfunnet. Vi bygger for et bedre samfunn, og mangfold og inkludering er en viktig forutsetning for å kunne gjøre det.

Vi klarer ikke å løse morgendagens utfordringer med gårsdagens perspektiv. Det trengs forskjellige perspektiver, bakgrunner og erfaringer for å kunne møte kundens behov.
I Skanska jobber vi kontinuerlig med en inkluderende kultur, der våre ledere har en viktig rolle i å få frem det beste i våre ansatte.

Skanska respekterer og utnytter mangfoldet og talentene i organisasjonen. Dette kommer igjen våre kunder til gode, og sammen med våre kunder kan vi gjøre samfunnet til en enda bedre plass.