c

Skanska Bolig dobler klagefristen på nye boliger

Pressemelding 30.06.2011 08.00 CET

Som første boligutvikler i Norge innfører Skanska Bolig ti års reklamasjonsfrist ved kjøp av ny bolig. En seier for fremtidens boligkjøpere, sier direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland.

Download file

Fra 1. juli øker Skanska Bolig reklamasjonsfristen ved kjøp av nye boliger til ti år. Det er en dobling av dagens lovpålagte frist på fem år.

- Ti års reklamasjonstid gir en betydelig større trygghet hos boligkjøperen ved at mangler som skyldes byggeprosessen vil bli rettet opp også dersom de oppdages først etter mange år, sier administrerende direktør i Skanska Bolig, Magnus Hvam.

Dersom det oppdages feil har vi allerede gode rutiner for å håndtere disse, sier Hvam.

Typiske feil som kan dukke opp på nye boliger i en tiårsperiode er fuktskader, for eksempel i forbindelse med lekkasjer og utette vegger. 

- Vi bygger allerede boliger av høy kvalitet, men skulle det likevel dukke opp slike feil er vi klare for å hjelpe kunden - nå også etter fem år, sier Hvam.

Forbrukerrådet fornøyd
- Kjøp av bolig er den aller største investeringen de aller fleste gjør i løpet av sitt liv. Likevel er den lovpålagte reklamasjonsfrist i dag like lang som klagefristen på en mobiltelefon. En dobling betyr at boligkjøpere går en tryggere tilværelse i møte, sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland, og legger til: - Dette er en seier for fremtidens boligkjøpere.

Magnus Hvam peker på at utvidet reklamasjonsfrist ikke bare gir kjøperen økt trygghet, men virker også disiplinerende på utbyggerne og bransjen.

- På sikt kan dette redusere antall feil på nye boligprosjekter ytterligere, sier han.