c

Skanska i samspill for nytt Senter for husdyrforsøk

Pressemelding 21.03.2012 08.00 CET

Skanska har signert en samspillskontrakt med Statsbygg om byggingen av Senter for husdyrforsøk (SHF) i Ås.

Adm. dir i Statsbygg. Øyvind Christoffersen, og regiondirektør i Skanska, Svend-Harald Maalen.

Prosjektet er første ledd i Campus Ås- utbyggingen som er et resultat av at Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet samlokaliseres med Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås. SHF må flyttes på grunn av tomtevalget for samlokaliseringen på campus, spesielt med hensyn til forsvarlig smittevern. Det må være cirka 1 km mellom syke og friske dyr.

- Dette er et spennende prosjekt som vi ser frem til å samarbeide med Statsbygg om. Ved å gjennomføre dette prosjektet i en samspillsentreprise får vi benyttet kompetansen fra alle parter i tidligfase, og jeg er sikker på at resultatet vi kommer frem til er et fremtidsrettet kvalitetsbygg, sier regionsjef for Øst i Skanska Norge, Svend-Harald Maalen.

SHF skal tilrettelegge for husdyrforsøk og undervisning på de tradisjonelle husdyrrasene i Norge. Målet med det nye senteret er at det skal være et rasjonelt og miljøvennlig anlegg som har stort fokus på dyrevelferd. I løpet av våren og sommeren skal samspillsgruppen sammen med Statsbygg prosjektere landbruksbygg for storfe, småfe, gris og fjørfe, samt gjødselanlegg, verksted/garasjer, samt fellesanlegg med garderobe og møtefasiliteter.

Samspillsgruppen består av ØKAW arkitekter, Nyréns Arkitektkontor, Link Arkitektur Landskap, Multiconsult, Norsk Landbruksrådgivning og Skanska.

Området som skal utvikles er på cirka 17 000 m2, og planlagt oppstart av byggearbeidene blir i 2013.