c

Steinar Myhre ny konserndirektør anlegg

Pressemelding 11.12.2013 09.00 CET

Myhre (54) har innehatt stillingen som regiondirektør for enheten Bro, Industri og Marine siden 2010. Han tiltrer som konserndirektør 1. januar 2014 og vil da ha ansvaret for selskapets samlede anleggsvirksomhet.

Steinar Myhre blir ny konserndirektør anlegg

Myhre startet som stikningsingeniør i Skanska i 1985, og hadde stilling som prosjektsjef da han i 2002 ble hentet til stillingen administrerende direktør for datterselskapet Entreprenørservice. - Vi er i et marked i anlegg som vi aldri har opplevd maken til i Norge, samtidig som konkurransen er historisk høy, med mange nye aktører. I dette bildet har Skanska store muligheter til å opprettholde posisjonen som den ledende anleggsentreprenøren i Norge. Skanska har kompetanse, kapasitet og handlefrihet innen anleggsvirksomheten som både er unikt i Norge og internasjonalt, og jeg ser frem til å tiltre som leder i denne virksomheten, sier Myhre.

Adm. direktør Ståle Rød forteller at han er svært fornøyd med at Myhre har takket ja til denne utfordringen, og ser frem til at han også tiltrer selskapets konsernledelse.

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS.

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 55.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Administrerende direktør, Ståle Rød, 92 85 14 18

Kommunikasjonsdirektør, Pål Syse, 98 21 00 01