c

Skanska bygger kulturhus i Stjørdal

Pressemelding 08.05.2013 14.55 CET

Skanska Norge har skrevet kontrakt med Stjørdal Kulturutvikling AS om bygging av nytt regionalt kulturhus i Stjørdal. Kontrakten er på NOK 381 millioner og inngår i ordreinngangen for andre kvartal.

Stjørdal kulturhus

Bygget er på totalt 11 500 kvm og vil romme både kirke, bibliotek, kunnskapssenter, flere kinosaler, dansesaler, konsertsaler, galleri og møterom. Det skal også bygges et underjordisk parkeringsanlegg på 4200 kvm.

Prosjektet ble vunnet gjennom en konkurranse med forhandlinger og skal gjennomføres i totalentreprise. Det er allerede igangsatt forberedende arbeider, men formell byggestart er 21. mai og bygget skal være ferdigstilt samme dato i 2015.

- Vi er stolt over å få være med å realisere dette viktige prosjektet, som vil bli en viktig møteplass for Stjørdal med omegn. Dette er en region hvor vi har mye aktivitet og hvor mange av våre ansette bor, og er en type prosjekt som passer oss bra. Det er både krevende og komplekst og vi får brukt all kompetansen vi innehar, forteller regiondirektør Jomar Grøtan i Skanska Midt-Norge.

- Jeg er glad for at Skanska nå har kontrahert et stort prosjekt som er viktig for lokalsamfunnets utvikling i et område som Skanska ønsker å satse strategisk i, sier konserndirektør Trond Krogstadmo.

Styret i Stjørdal Kulturutvikling AS uttrykker tilfredshet med at avtalen med Skanska Norge nå er i havn.

- Nå kan vi rette blikket framover mot en hektisk og krevende byggeperiode på 24 måneder. Og enda viktigere: Vi kan arbeide videre med å gi det nye kulturhuset et innhold som vil berøre og gavne Stjørdals og regionens innbyggere, sier styreleder Oddvar Vigdenes.

 

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika. 

Kontakt: Frode Berg, Prosjektrådgiver