c

Skanska bygger nytt kontorbygg i Stavanger for 334 millioner

Pressemelding 07.07.2011 10.00 CET

Skanska Norge har inngått kontrakt med C5 Eiendom AS om å bygge nytt kontorbygg på Forus i Stavanger til en verdi av 334 millioner kroner. Kontrakten inkluderes i Skanskas ordrereserve for tredje kvartal 2011.

Y:\BILDER\Prosjekter\Prosjekter2011\C5 Eiendom\Soerco_Fugleperspektiv_fra_sørøst.jpg

Kontrakten omfatter nytt hovedkontor på vel 25 000 kvm for leietaker Apply Sørco. Bygget vil romme seks etasjer med plass til 1000 nye kontorplasser, inklusiv parkeringsplasser og servicerom i underetasjen. Prosjektet er lokalisert på Forus mellom E39 og Sola flyplass. 

- På dette prosjektet har vi vært med fra starten. Gjennom å bruke vår kompetanse på prosjektutvikling har vi kunnet påvirke løsninger fra dag én. Vi har opplevd et meget godt samarbeid med C5 Eiendom og ser frem til å fullføre prosjektet, sier Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska Norge.

Tomteform og byggets beliggenhet vil sørge for et særegent bygg med trekantform. Et eventuelt byggetrinn 2 er mulig på tomten, med enten et frittstående bygg eller en utvidelse. Bygget blir sertifisert til energiklasse B og skal tilknyttes fjernvarme og fjernkjøling. Arkitekt er Brandsberg-Dahls Arkitekter i Stavanger.

Byggestart er planlagt til februar 2012 med overlevering innen 1. januar 2014.

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid.

Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 49.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.