c

Skanska bygger Gjensidiges nye hovedkontor i Oslo

Pressemelding 28.04.2011 08.30 CET

Skanska har fått i oppdrag av Rom Eiendom å bygge et nytt kontorbygg i Schweigaardsgate 21-23 i Oslo til cirka 406 mill NOK. Bygget i Schweigaardsgate 21 skal fungere som nytt hovedkontor for Gjensidige Forsikring. Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise, og inngår i ordreinngangen for andre kvartal.

S21-23 fra sporområdet

Kontrakten i Schweigaardsgate omfatter et totalt areal på ca19800 kvadratmeterfordelt på 3 kjelleretasjer i S21 og S23 samt 8 kontoretasjer over bakken i Schweigaardsgate 21. Prosjektet vil ha miljø- og energikvaliteter der det fokuseres på å benytte gjennomprøvde løsninger og varige materialer. Bygget skal tilfredsstille energiklasse B, samtidig som man vil etterstrebe ytterligere energi og miljømessige forbedringer der dette er hensiktsmessig.

- Skanska ønsker å være den ledende grønne entreprenøren på verdensbasis. Derfor er det gledelig å se at kunde og leietager som sammen med oss er villig til å finne gode miljømessige løsninger, og vi ser frem mot et godt og spennende samarbeid, sier Sverre Fossengen, Skanskas markedssjef i region Oslo.

Bygget blir en del av en større utbygging av et av Oslo nye utviklingsområder, like i nærheten av Den Norske Opera og Oslo S.

Byggingen skal igangsettes våren 2011 og planlagt avsluttet høsten 2013.