c

E16 Bagn – Bjørgo

E16 Bagn-Bjørgo var det første veiprosjektet i Norge som gjennomgikk en CEEQUAL sertifisering. Prosjektet ble ferdigstilt i løpet av høsten 2019, og dette prosjektet omfattet 11,3 km vei der 4,3 km var tunnel. Videre inkluderte prosjektet tre bruer, to kulverter og seks tekniske bygg.

E16 Bagn-Bjørgo var det første veiprosjektet i Norge som gjennomgikk en CEEQUAL sertifisering. Prosjektet ble ferdigstilt i løpet av høsten 2019, og dette prosjektet omfattet 11,3 km vei der 4,3 km var tunnel. Videre inkluderte prosjektet tre bruer, to kulverter og seks tekniske bygg.

E16 Bagn-Bjørgo prosjektet oppnådde nest høyeste sertifiseringsnivå i CEEQUAL «Excellent».

Blant de viktigste tiltakene som ble implementert i dette prosjektet var:

  • Underveis i prosjektet ble belysningen i tunnelen endret til å være LED istedenfor konvensjonell belysning som opprinnelig tiltenkt. På denne måten ble energiforbruket redusert med ca. 100 000 kWh/ år.
  • 160 000 m3 med tunnelsteinen ble brukt lokalt til oppgradering av vei og heving av idrettsplassen som stadig ble oversvømt. Dette tiltaket bidro til 19 000 færre turer til deponi i tillegg til at problemet for lokalbefolkningen knyttet til oversvømmelser ble løst.
  • Brukte forskalingsmaterialer fra Bagn bru ble overtatt av Skigruppa i Bagn IL til bruer/ bekk overganger i skiløyper.
  • Generelt hadde prosjektet mye fokus på klimatilpasning.
Denne siden ble sist oppdatert: 04.11.2022