c

Fv. 659 Nordøyvegen

Nordøyvegen-prosjektet, i Møre og Romsdal utenfor Ålesund, knytter Nordøyane til fastlandet via sjøfyllinger, undersjøiske tunneler og bruer. Det er til sammen bygd 13 kilometer med undersjøisk tunnel fordelt på tre tunneler. I tillegg har 8 km vei kommet i dagen, hvorav tre bruer.

Lørdag 27. august stod gigaprosjektet klart, som nå gir fastlandsforbindelse til de 2700 menneskene som bor på øyene Lepsøya, Haramsøya, Skuleøya/ Flemsøya, Fjørtofta og Harøya i Ålesund kommune. 

Blant de viktigste tiltakene som ble gjennomført i dette prosjektet kan følgende nevnes:

  • Det ble kjøpt inn 3 nye AMV FL-70 Hybrid frontlastere til tunneldriving i dette prosjektet. Disse maskinene har både dieselmotor og elektrisk motor, men dieselmotoren brukes kun når den belter seg fram til arbeidet i tunnel-stuffen. Maskinen er spesialtilpasset for arbeid i tunell og lastingen skjer elektrisk.
  • Valg av leverandør på fjellsikringsmidler reduserte klimagassutslipp tilsvarende et kontorbygg.
  • Prosjektet har hatt mye fokus på minimering av plastforurensning til hav. Det ble iverksett en rekke tiltak knyttet til dette. For eksempel: Elektroniske tennere og oppryddingstiltak; samarbeid med Plastpiratene og generelt engasjement i prosjektteamet rundt dette temaet og strandryddingsaksjoner.

Prosjektet oppnådde sertifiseringsnivå «Good» i CEEQUAL.

Denne siden ble sist oppdatert: 04.11.2022