c

Asker Tek

Tilleggsinformasjon

Totalt areal er ca. 20 000 kvm BTA. 

Arkitekt er Jostein Rønsen Arkitekter.

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading