c

Østerbø Kraftverk

Tilleggsinformasjon

Kraftstasjon med en Pelton turbin, som gir elektrisitet til ca. 8000 husstander. Kraftstasjonen ligger ca. 600 meter inne i fjellet. Transformator og lokal koblingsstasjon er plassert ved tunnelpåhugg. Drive ca. 7800 meter tunnel, borre ca. 1125 meter med sjakter, forskale ca. 7000m2, legge ca. 250 armering, støpe ca. 3650 m3 konstruksjonsbetong og sikre fjellet med ca. 4000 m3 sprøytebetong.

Deler av prosjektet utføres veiløst, hvor det brukes helikopter som transportmiddel.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading