c

E6 Helgeland sør

  • Oversikt ver parsellene
  • Oversikt over parsellene
  • Baåga bru

Kontraktsarbeidet omfatter prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av E6 mellom Nord-Trøndelag grense – Osen i Nordland fylke. Avstanden fra Nord-Trøndelag grense til Osen er ca. 132 km og det skulle bygges 7 parseller på til sammen ca. 59 km.

Parsell 1 og 2 ble avbestilt, det ble totalt bygget 5 parseller på til sammen 48 km.

Totalt ble det bygget 8 bruer, 4 overgangsbruer og 19 kulverter.

Nord for Mosjøen ble det bygget 3 tunneler på til sammen ca. 1700 meter. I forbindelse med tunnelene ble det bygget 6 portaler og 5 tekniske bygg.

Byggearbeidene omfatter også VA, drenering av veg og sidearealer, lokalveier, elektro og nødvendige styringssystemer.

I tillegg inngår midlertidige løsninger for trafikkavvikling for E6 og tilstøtende veier.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading