c

E6 Helgeland sør

  • Oversikt ver parsellene
  • Oversikt over parsellene
  • Baåga bru

Kontrakten var delt opp i syv parseller, til sammen ble det bygget 57,6 km ny E6.

  • Parsell 1 (opsjon): 4,2 km ny E6
  • Parsell 2 (opsjon): 5,65 km ny E6
  • Parsell 3: 18,6 km ny E6
  • Parsell 4: 8,7 km ny E6
  • Parsell 5: 6,9 km ny E6
  • Parsell 6: 11,2 km ny E6
  • Parsell 7: 2,3 km ny E6

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading