c

Songa Trolldalen dam

  • Ferdigstilt
  • Ferdigstilt
  • Ferdigstilt

Rehabilitering av 2 stk. fyllingsdammar, plastring av nedstrømsside.

Ved Songa dam skal det i tillegg til påbygging etableres nytt lekasjemålehus, nytt lukehus, lufttilførsel til lukekammer og ny terskel i flomkanal. Ved Trolldal skal det også etableres nytt lekasjemålehus, samt at tunnelåpningen skal sikres. Dammene skal sikres ved hjelp av plastring med naturstein, og for å gjennomføre prosjektet blir det derfor etablert et nytt steinbrudd i nærheten av dammene. Fra dette bruddet vil det bli tatt ut rundt 450 000 m3 med stein. Etter at steinen er tatt ut vil imidlertid terrenget tilbakeføres med tilhørende revegetering. Prosjektet blir gjennomført som et fullverdig BIM prosjekt.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading