c

Tolga Kraftverk

Bygging av nytt kraftverk, med elveinntak, kraftstasjon i fjell og med tunnel på inn og utløp på til sammen 11 km.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading
Se flere Skanska-prosjekter rundt om i verden på www.skanska.com/projects