c

Tolga Kraftverk

  • Støping av siste tilløpsrør

Bygging av nytt kraftverk, med elveinntak, kraftstasjon i fjell og med tunnel på inn og utløp på til sammen 11 km.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading