c

Tolga Kraftverk

  • Støping av siste tilløpsrør

Bygging av nytt kraftverk, med elveinntak, kraftstasjon i fjell og med tunnel på inn og utløp på til sammen 11 km.

Kraftverket skal ha en årsmiddelproduksjon på 205 GWh. Slukevne er 60 M3/s og har en samlet ytelse på 43 MW. Kraftverket har 3 turbiner av type Francist. Fallhøyden i fra inntaket og ned til kraftstasjon er 90 m.

 De store betongarbeidene har vært på inntaket og i kraftstasjonen.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading