c

Nedre Fiskumfoss Kraftverk

  • Oversikt over tunnelsystemet

Bygging av nytt kraftverk med stasjon i fjell, inntak og driving av ca. 1200m tunneler.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading