c

Fv 659 Nordøyvegen K5 Skjeltene - Harøya

Kontrakt Skjeltene - Harøya består av følgende hovedelement;

 • Lepsøybrua, 800m lang høybru fra Skjeltene på fastlandet over skipsled til sjøfylling mot Lauka og Hestøya..
 • Laukebrua, 109 meter lang betongplatebru i 3 spenn.
 • Hamnaskjersundbrua, 200 meter lang betongplatebru i 7 spenn
 • Haramsfjordtunnelen, fra Hestøya til Austnes. Lengde 3500m, bunnpunkt kote -112
 • Demning og midlertidig kofferdam ved tunnelpåslaget på Hestøya
 • Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta. Lengde 5730m, bunnpunkt kote – 135
 • Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta til Harøya. Lengde 3680 m, bunnpunkt kote -118
 • Burbergtunnelen, miljøtunnel på Fjørtofta. Lengde 170 m, hvorav ca 60m i berg og ca. 100 meter i betong.
 • Veg på sjøfylling over Lepsøyrevet, total lengde 2735m
 • Veg i dagen utenom sjøfylling, total lengde 10 000 m
 • Trekkerør og forberedende elektroarbeider på hele strekningen

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading